Vásárlási Feltételek

Figyelmeztetés az esetlegesen meglepő feltételekre

A SNEAKERGALLERY s.r.o. társaság ezúton felhívja a figyelmet az Általános Szerződési Feltételek alábbi rendelkezéseire, amelyek potenciálisan meglepetésre adhatnak okot. A Vevő ezúton értesül az alábbi rendelkezésekről, amelyeket a jelen feltételek elfogadásával kifejezetten elfogad:

 • II/4 pont, amely a speciális áfarendszerrel foglalkozik
 • VII/2 pont, amely a lerövidített panasztételi határidővel foglalkozik
 • VII/3 pont, amely az áruk jellegének figyelembevételével az áru visszaküldésének és új áru kiadásának gyakorlati ellehetetlenítésével foglalkozik
 • VII/12 pont, amely az áruk más árura történő cseréjének lehetetlenségével foglalkozik, miközben mindig szükséges az áru visszaküldése, majd külön szerződés alapján új áru vásárlása. A kölcsönös követelések beszámítása nem lehetséges.

 

 

Általános Szerződési Feltételek

SNEAKERGALLERY s.r.o.

bejegyezve a brünni kerületi bíróságon vezetett cégjegyzékbe a C 113101 iratszámon

Náměstí Svobody 92/21, Brno-město
602 00 Brno
Cseh Köztársaság

KSH-szám 08326011
Adószám: CZ08326011

 

Elérhetőségek:

email: info@sneakergallery.eu

www.sneakergallery.hu

 

(a továbbiakban „Eladó“)

 

 1. Alapvető rendelkezés
 1. Jelen feltételek az eladó és a vevő kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák (a továbbiakban: "vevő"), akik a www.sneakergallery.eu címen elérhető weboldalon (a továbbiakban: "webáruház") vagy az eladó telephelyén vagy más módon elhelyezett webes felületen kötnek adásvételi szerződést az árura.
 1. Az üzleti feltételekben foglaltak a felek között a webáruházon keresztül létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
 2. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az üzleti feltételekben foglaltakkal szemben. 
 3. Információk az árukról és árakról
 1. Az árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árait és főbb tulajdonságaikat az egyes árucikkekhez, az online áruház katalógusában találhatók. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áru visszaküldésének költségét, ha ezek az áruk természetüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok a webáruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés egyedi megállapodás szerinti feltételekkel történő megkötését.
 2. A webáruház katalógusában elhelyezett áruk minden nemű bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni a vevővel.
 1. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről az online áruházban információkat tesznek közzé. Az eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a webáruházban kínált áruk, valamint az eladó által egyébként kínált áruk, használt áruk (a továbbiakban „áru”), és az ÁFA tv. szerint az áruknál az ún. speciális rendszer érvényesül, ahol az adóalap hozzáadott értéke csak egy felár (árrés), csökkentve az ezen felárat terhelő adóval. Új áru esetén erről a tényről a vevő tájékoztatva lesz és a tizenkét hónapos időtartam a VII. pont 2. bekezdése szerint az ilyen áruk esetében huszonnégy hónapra hosszabbodik.

 

 • Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése
 1. A vevő az alábbi módokon rendeli meg az árut:
 • ügyfélfiókján keresztül, ha korábban regisztrált a webáruházban,
 • a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
 1. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a vevő megerősítése, hogy megismerte ezeket az üzleti feltételeket.
 2. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld a vevőnek a megrendelés átvételéről, a vevő által a megrendeléskor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás a szerződés megkötésének minősül. Az eladó aktuális üzleti feltételeit a visszaigazolás melléklete tartalmazza. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó visszaigazolja a megrendelést a vevő e-mail címére.
 3. Abban az esetben, ha az eladó a megrendelésben meghatározott feltételek valamelyikét nem tudja teljesíteni, módosított ajánlatot küld a vevő email címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződés azáltal jön létre, hogy a vevő a jelen szerződési feltételekben megadott e-mail címre visszaigazolja az eladónak az ajánlat elfogadását.
 4. A vevő által küldött minden megrendelés kötelező érvényű. A vevő mindaddig törölheti megrendelését, amíg az eladótól értesítést nem kap a megrendelés kézhezvételéről. A vevő a megrendelés törlését telefonon is kérheti az eladó telefonszámán vagy az eladó webáruházában feltüntetett email címén.
 5. Abban az esetben, ha a webáruházban az áru árának megadásakor vagy a megrendelés során nyilvánvaló technikai hiba lépett fel az eladó részéről, az eladó nem köteles az árut ezen a nyilvánvalóan hibás áron a vevőnek eltadni, még akkor sem, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást küldtünk ezekről a feltételekről. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül értesíti a vevőt a hibáról, és módosított ajánlatot küld a vevő email címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződés a vevő által az eladó e-mail címére küldött visszaigazolással jön létre.
 6. Az adásvételi szerződés az eladó telephelyén is megköthető, ahol az üzleti feltételekről az áru megvásárlásakor a vevőt tájékoztatják.

 

 1. Ügyfélfiók
 2. A vevő a webáruházban történő regisztrációja alapján hozzáférhet az ügyfélfiókjához. A vevő megrendelheti az árut az ügyfélfiókjából. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.
 3. Az ügyfélfiók regisztrálásakor és árurendeléskor a vevő köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A vevő köteles frissíteni a felhasználói fiókjában megadott adatokat. Az adatok pontosságáért az áru megrendelésekor a vevő felel, azok pontosságát az eladó minden esetben feltételezi.
 4. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiókkal harmadik felek általi visszaélésért.
 5. A vevő nem jogosult az ügyfélfiók használatát harmadik fél számára engedélyezni.
 6. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő már nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben és a jelen feltételekben vállalt kötelezettségeit.
 7. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy állandóan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

 

 1. Fizetési feltételek és áruszállítás
 2. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az alábbi módokon fizetheti meg:
  • készpénz nélküli átutalás az eladó bankszámlájára,
  • készpénz nélküli fizetési kártyával,
  • Utánvéttel/ kártyával vásárlásnál/áruátvételnél.
 3. A vevő a vételárral együtt köteles megtéríteni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem szerepel, a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.
 4. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az eladó utasításai szerint fizetendő.
 5. A fizetési kapun keresztül történő fizetés esetén a vevő az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait követi.
 6. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget az eladó bankszámláján jóváírják.
 7. Az eladó nem követel előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. A vételár kiegyenlítése az áru feladása előtt nem számít előlegnek.
 8. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles a vevőnek nyugtát kiállítani. Ugyanakkor köteles a befolyt bevételt online, műszaki meghibásodás esetén legkésőbb 48 órán belül, regisztrálni az adóügyintézőnél.
 9. Az áru a vevőnek a szerződésnek megfelelően kerül kézbesítésre, ahol az áru szállításának költségeit, az áru feladási és átvételi módjától függően, a vevő megrendelése és az eladó megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Ha a fuvarozási mód a vevő külön kérése alapján kerül megegyezésre, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
 10. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut kézbesítéskor átvenni. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten, vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon kell kiszállítani, az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más, a szállítási móddal kapcsolatos költségeket, a vevő köteles fizetni.
 11. A vevő, az árunak a fuvarozótól történő átvételekor, köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesítenie kell a fuvarozót. A küldemény jogosulatlan felbontására utaló csomagolás sérülés esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól.
 12. Az eladó adóbizonylatot - számlát állít ki a vevőnek. Az adóbizonylat a vevő e-mail címére lesz küldve.
 13. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának a szállítási költséggel együtt történő megfizetésével, de legkorábban az áru átvételével szerzi meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért való felelősség a vevőre száll át az áru átvételének pillanatában, vagy akkor, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni, de ezt az adásvételi szerződés megszegésével nem tette meg.

 

 1. Elállás a szerződéstől
 2. Az a vevő, aki mint fogyasztói, nem vállalkozó, kötött adásvételi szerződést, jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.
 3. Az elállási idő 14 nap
  • az áru átvételének napjától,
  • az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy az áru több részbeli szállítása
  • az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.
 4. A vevő nem állhat el többek között az adásvételi szerződéstől, ha:
  • a szolgáltatásnyújtást az elállási határidő lejárta előtt előzetes, a vevő kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nincs joga a szerződéstől elállni,
  • olyan termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról van szó, amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amely a szerződéstől való elállás időszakában fordulhat elő,
  • a vevő kívánsága szerint, vagy személyre szabott áru kiszállításáról van szó.
 5. Az elállási határidő betartása érdekében a vevőnek az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.
 6. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított szabványos elállási űrlapot használhatja. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó jelen feltételekben megadott e-mail-címére vagy szállítási címére küldi el. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az űrlap átvételét.
 7. A szerződéstől elállt vevő köteles az árut az eladónak a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni. A vevő viseli az áru eladójának történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni.
 8. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 30 napon belül visszaadja neki a tőle kapott egész pénzösszeget, beleértve a szállítási költségeket is, ugyanilyen módon. Az eladó a kapott pénzt más módon csak abban az esetben adja vissza a vevőnek, ha a vevő beleegyezik, és ha nem merül fel többletköltség.
 9. Ha a vevő az eladó által felajánlott legolcsóbb áruszállítási módtól eltérőt választott, az eladó a legolcsóbb áruszállítási módnak megfelelő összegben téríti meg a vevőnek az áru szállítási költségét.
 10. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek azelőtt, mielőtt a vevő átadja az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak elküldte.
 11. A vevő köteles az árut sértetlenül, használatlanul, az eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt visszaküldeni az eladónak. A csomagolás az áru részét képezi, és a csomagolás visszaküldésének elmulasztása vagy  a csomagolás sérülése csökkentheti az áru értékét. Az eladó jogosult az árun keletkezett kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényébe.
 12. Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni a készlet kiárusítása, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy szállítója az áru előállítását vagy behozatalát megszakította. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, a megrendelésben megadott e-mail címen, és az adásvételi szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldi a vevőtől a szerződés alapján kapott valamennyi pénzeszközt, beleértve a szállítási költségeket is, a megadott módon vagy a vevő által meghatározott módon.

 

 • Hibás teljesítési jogosultság
 1. Az eladó az átvételkor garantálja a vevőnek, hogy az áru hibátlan. Elvileg az eladó felelős a vevő felé azért, hogy az áru átvételének időpontjában:
  • az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában rendelkezik a vevő vagy a gyártó által leírt vagy elvárt tulajdonságokkal, tekintettel az áru jellegére és az általuk készített reklámra,
  • az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó az áru felhasználására megjelölt, vagy amelyre az ilyen árut általában használják,
  • az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,
  • az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van 
  • az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 2. Ha a hiba az áru vevő általi átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru az átvétel időpontjában hibás volt. A vevő az áru átvételétől számított tizenkét hónapon belül jogosult az áru hibájára vonatkozó jogát gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árura, amelynél alacsonyabb áron állapodtak meg, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódásra, az áru átvételkor fennálló használati vagy elhasználódási fokának megfelelő hibára, a vevő által, és a vevő tudomásul veszi a fentieket.
 3. Meghibásodás esetén a vevő reklamációval élhet az eladónál, és kérheti, ha az áru jellegére tekintettel lehetséges:
  • cserét új árura, ami az áru egyedisége miatt gyakran lehetetlen,
  • az áru javítását,
  • arányos engedményt a vételárból,
  • elállást a szerződéstől.
 4. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,
  • ha az árunak lényeges hibája van, és ez nem annak a használatnak vagy kopásnak megfelelő meghibásodás, amely a termék vevő általi átvételekor is volt
  • ha a termék a hiba, vagy a javítást követő hiányosságok ismételt előfordulása miatt, nem használható megfelelően,
  • az áru nagyobb számú hibája esetén.
 5. Az eladó köteles a reklamációt minden olyan telephelyén elfogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges, illetve a székhelyén vagy a telephelyén. Az eladó köteles a vevőnek írásbeli visszaigazolást kiadni, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma, és a vevő a reklamáció milyen kezelési módját igényli, valamint a panasz kezelésének időpontját és módját, ideértve a javítást és annak időtartamának visszaigazolását, esetleg írásos indoklást a reklamáció elutasításáról.
 6. A panaszról az eladó vagy az általa meghatalmazott munkatárs haladéktalanul, összetett esetekben három munkanapon belül dönt. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a termék vagy szolgáltatás típusa szerinti szakszerű felméréshez szükséges idő. A reklamációt, ideértve a hiba elhárítását is, haladéktalanul, de legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül rendezni kell, kivéve, ha az eladó a vevővel hosszabb határidőben állapodik meg. Ennek az időtartamnak a lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A vevő akaratának (a hibás teljesítésből eredő jog gyakorlásának) az eladóval szembeni megnyilvánulása a követelés pillanatának minősül.
 7. A reklamáció eredményéről az eladó írásban tájékoztatja a vevőt, akár elektronikus úton is.
 8. Nem illeti meg a hibás teljesítés joga a vevőt, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolognak hibája van, vagy ha a hibát a vevő maga okozta.
 9. Indokolt reklamáció esetén a vevőnek joga van a reklamációval kapcsolatban felmerült szükséges költségeinek megtérítésére. A vevő ezzel a jogával az eladóval szemben a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül élhet.
 10. A reklamáció módját a vevő választhatja meg.
 11. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelezettségeire az érvényes cseh jog az irányadó, tekintettel arra, hogy alapvetően nem új áruról van szó.
 12. Ha a vevő más árut szeretne vásárolni az eladótól, az áru árának jóváírásra történő visszaküldése és új áru felvétele, illetve az áruk másik árura cseréje felár ellenében nem lehetséges, de szükséges, többek között az áru jellegéből adódólag,elállni a szerződéstől, majd szükség esetén új szerződést kötni.

 

 • Szállítás
 1. A Szerződő Felek minden írásos levelezést elektronikus levélben is elküldhetnek egymásnak.
 2. A vevő a levelet az eladónak az eladó honlapján feltüntetett e-mail címre kézbesíti. Az eladó a levelet a vevőnek az ügyfélfiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére kézbesíti.

 

 1. Peren kívüli vitarendezés
 2. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezéséért, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, KSH-szám: 000 20 869, internetcím: https://adr.coi.cz/cs.
 3. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére.
 4. Európai Fogyasztói Központ, Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013/EU rendelet értelmében kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Online fogyasztói vitarendezési rendelet).

 

 1. Záró rendelkezések
 2. Az eladó és a vevő közötti összes megállapodásra a Cseh Köztársaság joga az irányadó, és az illetékes bíróságok a cseh bíróságok. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 3. Az eladót semmilyen magatartási kódex nem köti a vevővel szemben.
 4. Az eladó weboldalával kapcsolatos minden jog, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladót illeti meg. Tilos a weboldalt vagy annak bármely részét másolni, módosítani vagy egyéb módon felhasználni az eladó hozzájárulása nélkül.
 5. A vevő vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.
 6. Az adásvételi szerződést az üzleti feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
 7. A feltételek szövegét az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti, és az eladó vállalja, hogy az új feltételek hatálybalépése előtt legalább 14 nappal értesíti a vevőt, és ha a vevő nem fejezi ki egyet nem értését a feltételek új szövegével legkésőbb az új szövegezés hatálybalépésének napján, akkor a változtatásokat maradéktalanul elfogadta és nem tiltakozott. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 8. A szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintát a feltételekhez csatoljuk.

  

Ezek a feltételek 2021. Április 8-jén lépnek hatályba.

 

 

Panasztételi űrlap

A szerződéstől való elállás

 

 

 

Vissza a boltba